HOTEL WOOD

 • Mesto: Sremska Mitrovica 22000, Srbija

 • Adresa: Tarasa Ševčenka 39a

 • Telefon: +381 22 615 925

 • Fax: +381 22 611 445

 • PIB: 100794931

 • MATIČNI BROJ: 08744025

 • REGISTARSKI BROJ: 8238054061

 • ŠIFRA DELATNOSTI: 5510

 • TEKUĆI RAČUNI: 285-2261000000132-16

  170-0030015682000-28

 • Vlasnik: Slavko Vučenović –  Omega-S d.o.o.